Sağlanan hizmet

  • Rus ve yabancı armatörlerin gemilerinde tüm uzmanlık alanlarından ve pozisyonlardan Rus denizcilerin istihdam edilmesi.

  • Her türden gemide çalışacak mürettebatı işe alıyoruz.

İSTİHDAM

 

 

DENİZCİLER İÇİN

Gemiadamlarının işe alım yerine/yerinden nakliyesinin düzenlenmesi ve eşlik eden belgelerin hazırlanması

Kayıt hizmetleri (ULM), denize elverişlilik defteri ve Limanlar İdaresine sunulmak üzere bir belge paketi

Denizciler için hukuki yardım ve sendikalarla etkileşim.

Personel istihdamının yürütülmesinin bir parçası olarak Armatörler tarafından talep edilen diğer hizmetler

New Century Plus – denizcilerden hiçbir şekilde ve koşulda istihdamları için ücret almaz!

Şirketin faaliyeti bir lisans ile onaylanmıştır. Her yıl Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı tarafından bir işe alım ajansı için uluslararası gerekliliklere uygunluk açısından zorunlu sertifikasyona tabi tutuluyoruz.

Gemiadamlarına denizde işe alım ve yerleştirme hizmetlerini belirlenen prosedüre uygun olarak sunuyor, 2006 Sözleşmesi (KTMC2006) hükümlerine